Model assistencial i valors

 

El nostre model assistencial es centra en l’estudi i treball de la biografia de la persona, les seves caracteristiques personals, les seves necessitats, preferències i expectatives, amb l’objectiu de dissenyar conjuntament el dia a dia i que l’usuari vegi satisfetes les seves espectatives vitals.

 

En el nostre centre prioritzem el benestar dels nostres residents i la satisfacció de les famílies, potenciant la interacció del usuari amb l’entorn, tant immediat com comunitari.

Els principis prevalents de la nostra entitat son: la atenció personalitzada, la reflexió ètica, la participació activa dels usuaris i famílies i la qualitat de vida percebuda.

 
La Torreta Centros de Dia

Centre de dia

Serveis orientats a promoure un envelliment saludable i actiu que faciliti el manteniment i/o millora de l’autonomía personal i social i la ocupació significativa del temps lliure.
Més informació
La Torreta servicio Residencias

Residéncies

Oferim tot tipus d’estàncies adaptades a les seves necessitats, amb una atenció professional en un entorn proper.
Més informació