MESURES COVID-19

¿Com podem ingressar al nostre familiar?

 

Seguint el protocol vigent:

 

*Persona asimptomàtica correctament vacunada o que hagi passat la infecció de la COVID-19 durant els 3 mesos previs

 

-NO necessitarà quarantena a l´arribada al centre. Actualment tampoc es realitzarà TAR a l’ingrés, a menys que hi hagi simptomatologia compatible.

 

*Persona asimptomàtica NO vacunada, vacunada de forma incomplerta o que no hagi passat la malaltia durant els darrers 90 dies.

 

-NO necessitarà quarantena a l ´arribada al centre.

-NO es realitzarà prova si no hi ha simptomatologia compatible.

 

¿Com prevenim la infecció per COVID i protegim als nostres usuaris?

  • Realització de proves COVID periòdiques, a tots els nostres professionals segon les indicacions del Departament de Salut.
  • Promoció de la vacunació als professionals.
  • Formació continua als professionals.
  • Utilització de mascareta per part de tot el personal del centre NOMÉS si hi ha simptomatologia respiratòria o en cas de brot.
  • Desinfecció d´ espais i materials.
  • Establiment d´ unitats de convivència.
  • Fomentant activitats a l´ exterior quan la climatologia ho permet.

 

Visites d´usuaris

 

Cita prèvia: no és necessària cita prèvia.

Registre diari de visitants: Es mantindrà registre diari amb telèfon de contacte, amb la finalitat de facilitar l´ estudi de contactes.

Àrees de visita: Els nostres centres disposen d´ àrees específiques de visites, amb aforament que respecta les distancies de seguretat entre famílies i una correcta ventilació.

Restriccions d´ accessos: Cap persona visitant amb confirmació o sospita d´ infecció per coronavirus SARS- CoV-2 no pot accedir a la residència fins la finalització dels símptomes.

Mesures de protecció a adoptar per part dels visitants:

Per realitzar la visita, el familiar:

-Haurà de realitzar rentat de mans amb gel hidroalcohòlic  a l´entrada i la sortida del centre.

-Haurà de portar mascareta quirúrgica o FFP2 en cas de presentar simptomatologia   

respiratòria o visitar al familiar amb simptomatologia respiratòria.

-No podrà transitar per zones del centre no autoritzades.