Exercicis i activitats per a l’estimulació cognitiva

Els passatemps i exercicis cognitius són una excel·lent forma de mantenir i potenciar l’activitat mental. Els jocs de taula, a més, faciliten i potencien la participació social.

Jugar afavoreix el desenvolupament de molts altres aspectes:

  • Millora la mobilitat i l’agilitat. Els jocs que requereixen coordinar moviments, mobilitzar articulacions o realitzar estiraments contribueixen al manteniment de les habilitats sensorials i motores.
  • Estimula la percepció sensorial. Qualsevol activitat lúdica, en ser font de motivació, incrementa l’atenció i millora la percepció i estimulació dels sentits.
  • Exercita les habilitats cognitives. Els jocs de preguntes i respostes, i aquells que requereixen atenció i concentració, contribueixen a l’activació de la memòria. Els jocs de paraules i lletres, o els de càlcul, ajuden a practicar alguns hàbits necessaris per al desenvolupament de les activitats de la vida quotidiana. Una altra interessant aportació al manteniment cognitiu és l’aprenentatge i memorització de les regles de joc.
  • Potencia el contacte social i la comunicació. El joc compartit fomenta les relacions socials i la comunicació, alhora que estimula la satisfacció emocional i la seguretat. Els jocs cooperatius són especialment adequats per promoure els missatges positius dins del grup. El joc en companyia, sigui el que sigui la seva temàtica, és sempre una oportunitat per potenciar i millorar l’ús del llenguatge.
  • Ofereix nous entorns per a l’aprenentatge. Els ambients estimulants generats per l’activitat lúdica faciliten el procés d’ensenyament-aprenentatge. Qualsevol edat és adequada per adquirir nous coneixements i el suport lúdic facilita un aprenentatge que és adquirit sense amb prou feines ser conscient d’això. L’oci formatiu és també una excel·lent alternativa per al temps lliure.

En tots els nostres centres fomentem la participació de tots els nostres majors.

1279